Tečaji

Pravilnik o letnem dopustu ni obvezen akt, je pa toplo priporočljiv, saj se v njem konkretno določijo kriteriji za določitev dolžine in izrabe letnega dopusta za zaposlene. Zakon o delovnih razmerjih res ureja kriterije za določitev dolžine, odmero in izrabo letnega dopusta, vendar podrobneje to urejajo kolektivne pogodbe panožne dejavnosti. Zato je smiselno, da podjetja sama sprejmejo pravilnik o letnem dopustu v izogib kasnejšim nejasnostim in za boljše odnose z zaposlenimi.

Na tečaju se boste seznanili z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih potrebujete kako lahko vi v vašem podjetju uredite pravilnik o letnem dopustu.

Tečaj izvajamo: na Zoom aplikaciji.

250 €

Pravilnik o poslovnih skrivnostih za podjetja je ključen akt, ki poskrbi, da podjetje določenih stvari ni dolžno razkriti komerkoli, hkrati pa jasno podaja odgovornosti za vse zaposlene glede obveznosti po nerazkritju določenih informacij, ki jih podjetje opredeli kot poslovno skrivnost.

Na tečaju boste prejeli vse potrebne informacije, ki jih potrebujete, da vaše poslovne skrivnosti ne bodo nenadzorovano ušle.

Tečaj izvajamo: preko Zoom srečanja.

450 €

Pogodba o zaposlitvi je ključen in osnoven akt med delodajalcem in delavcem za zakonito delovno razmerje.

Na tečaju se boste naučili kako pripravimo pogodbo skladno z zakonskimi obvezami zakona o delovnih razmerij, obligacijskega zakonika in druge področne zakonodaje po potrebi.

Podrobnosti:

Tečaj poteka v treh delih. V prvem delu se boste seznanili z zakonskimi podlagami ter členi, ki jih mora vsaka pogodba vsebovati. V drugem delu se boste naučili kako kronološko razporedite pogodbo. V zadnjem tretjem delu pa bomo skupaj napisali pogodbo, da boste znanje pridobili na praktičnem primeru.

Tečaj izvajamo: v poslovnih prostorih Podjetniškega projektnega centra Anaplus. 

950 €