Splošni pogoji uporabe

Uvodna določila

To so spletne strani Podjetniškega Projektnega Centra ANAplus d.o.o. (v nadaljevanju spletne strani). Vse pravice uporabe vsebine spletnih strani so pridržane.

Splošni pogoji se nanašajo na vse spletne strani na domeni razpisi.si. Z uporabo, dostopom in iskanjem po vsebini spletnih strani potrjujete, da ste prebrali in razumeli splošne pogoje in se z njimi v celoti strinjate.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki so podane na spletnih straneh, so informativne narave. Ekipa Podjetniškega Projektnega Centra ANAplus d.o.o. se vseskozi trudi za kar najboljše možno delovanje spletnih straneh, vendar v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti in hkrati ne dajemo garancije za nemoteno uporabo spletnih strani. Ta stran se ponuja taka kot je in brez kakršne koli garancije, vsi uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost.

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. ali katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali še sodeluje pri ustvarjanju, nadgradnjah in vzdrževanju spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi bila posledica dostopa ali uporabe spletnih strani. Prav tako odgovornost ne velja v primeru nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnih straneh.

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. ni odgovoren za morebitne poškodbe računalniške opreme in ostalih aplikacij, ki bi jih povzročil obisk spletnih strani, vključno s poškodbami, ki jih povzročijo na primer računalniški virusi ali zlonamerna oprema. V izogib neželenim dogodkom, povezanih z varno uporabo interneta, priporočamo uporabo najnovejše različice brskalnika in namestitev ter stalno posodabljanje protivirusne programske opreme oziroma uporabo odprtokodnih operacijskih sistemov. Prav tako ne odpirajte elektronske pošte od neznanih virov ali priponk elektronske pošte, ki jih niste pričakovali.

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. lahko vsebino spletnih strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice takšnih sprememb.

Varovanje osebnih podatkov

V Podjetniškem Projektnem Centru ANAplus d.o.o., ki upravlja s spletnimi stranmi, se pri poslovanju zavzemamo za etično in zakonito uporabo osebnih podatkov, pri čemer dosledno upoštevamo tudi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter GDPR določene omejitve in varovalke.

Med uporabo spletnih strani se lahko zabeleži in shrani v bazo vse vnešene podatke, katerih Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. v nobenem primeru ne zlorabi, temveč jih lahko uporabi zgolj v namene neposrednega trženja. Uporabnik spletnih strani se z oddajo e-poštnega naslova ter soglasjem podanim preko spletnega obrazca na spletni strani prijavi na e-novice Podjetniškega Projektnega Centra ANAplus d.o.o.. Nobenih podatkov, vključno z e-poštnim naslovom, Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. ne posreduje tretjim osebam.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatke, ki jih Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. zbira preko spletnih strani, so razkriti samo v primeru, če tako določa Zakon o varstvu osebnih podatkov ali v primeru dobronamernega razkritja za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi. K izjemnemu razkritju podatkov se ne obvezujemo.

Sprejemljiva uporaba spletnih strani Podjetniškega Projektnega Centra ANAplus d.o.o.

Sprejemljiva uporaba spletnih strani je vsaka uporaba spletnih strani, ki ne škoduje delovanju spletnih strani. Iz tega sledi, da lahko Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. o določeni uporabi spletnih strani upravičeno presodi, da gre za škodljivo uporabo spletnih strani. Zoper kršitelja lahko sproži pravni postopek oziroma ukrepa kakor se mu zdi primerno.

Varnost

Uporabnikom je prepovedano kršiti ali poskušati kršiti varnostne ukrepe na teh spletnih straneh, vključno z naslednjimi dejanji (velja brez omejitve):

(1) uporaba napačnega gesla ali uporaba gesla, ki pripada drugemu uporabniku, ali dostop do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, ali prijava na strežnik ali na račun, do katerega ta uporabnik nima pravice dostopa,

(2) razkritje gesla ali dovoljenje tretji stranki, da uporabi geslo ali ne obvesti Podjetniškega Projektnega Centra ANAplus d.o.o., če je geslo posredovano naprej,

(3) poskus vdreti v sistem, raziskovati ali testirati ranljivost sistema ali omrežja ali prekršiti varnostno politiko ali pravila prijave brez pravega dovoljenja,

(4) poskus, ovirati storitev katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s, brez omejitev, preobremenitvijo, »pošiljanjem sporočil«, »bombardiranjem s pošto« ali »zrušitvijo«,

(5) pošiljanje nezaželene elektronske pošte, vključno s promocijo in/ali oglaševanjem proizvodov ali storitev,

(6) ponarejanje katerega koli TCP/IP paketa ali dela prenašanih podatkov v kateri koli elektronski pošti ali naročanje na novice,

(7) prisvajanje celotne vsebine strani ali njenih delov, brisanje ali spreminjanje vsebine strani ali povezovanje s stranjo brez našega posebnega pisnega dovoljenja.

Splošna pravila

Uporabniki se strinjajo, da bodo spletne strani uporabljali samo v zakonite namene.

Uporabniki spletnih strani ne smejo uporabljati za prenašanje, širjenje, shranjevanje ali uničenje gradiva na način, ki krši veljavno zakonodajo ali predpise, oziroma na način, ki krši avtorske pravice, patente, blagovno znamko, trgovinsko skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine drugih ali krši zasebnost ali javnost drugih osebnih pravic ali drugih, ali na klevetniški, nespodobni, žaljiv, grozilni, opravljiv, zmerjalni ali odvratni način.

Kršitve

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. je popolnoma upravičen, da presodi, če katera koli uporaba krši ta pravila in da ukrepa, kot se mu zdi primerno v primeru kakršne koli kršitve. Kršitve sistema ali varnosti omrežja lahko privedejo do civilne ali kazenske odgovornosti. Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. bo preiskal primere, ki lahko vključujejo takšne kršitve in bo vključil organe pregona, z njimi sodeloval in jim razkril podatke za identifikacijo in preganjanje uporabnikov, ki sodelujejo pri teh kršitvah.

Prekinitev uporabe

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. lahko brez obvestila prekine ali začasno prekine dostop uporabnika do celotne vsebine ali do dela vsebine spletnih strani za ravnanje, pri katerem po lastni presoji verjame, da so ti pogoji kršeni ali za ravnanje, ki škoduje interesom drugega uporabnika.

Internet in povezave

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. ne nadzoruje povezav, ki vodijo na zunanje spletne strani. Skladno s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost, zakonitost… vsebine zunanjih spletnih strani ali objavljene ponudbe.

Sprejemanje pogojev uporabe

Vse storitve, ki jih izvaja Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o., jih izvaja na način, kot je navedeno na predstavitvenih spletnih straneh. Izjemoma so možna odstopanja v skladu s predhodnim medsebojnim dogovorom z naročnikom.

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne katerikoli zahtevek za naročilo storitev na katerikoli točki brez pojasnila.

Veljavnost splošnih pogojev

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. si pridržuje pravico, da to spletno stran in te pogoje kadarkoli spremeni, spremenjeni pogoji uporabe pa pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletni strani.